MediaWiki:Abusefilter-warning-category-add-link

出自竹園Wiki
於 2017年7月4日 (二) 05:53 由 Xiplus留言 | 貢獻 所做的修訂 (已建立頁面,內容為 "{{abuse filter warning |filter = 5 |action = warn |friendly = yes |text = <big>'''警告'''</big>:您的編輯行為觸發了Wikipedia:防濫用過濾器...")
(差異) ←上個修訂 | 最新修訂 (差異) | 下個修訂→ (差異)
跳至導覽 跳至搜尋